هنرمند خلاق Sean Yoro هنر خیابانی را تا رود های شهری هم پیش برده است و در حالی که بر روی یک تخته موج سواری تعادل خود را حفظ کرده بر روی دیوار کنار آب نقاشی های زیبایی کشیده که می توانید در این آلبوم ببینید.

 

نقاشی خیابانی بر روی آب ! (4 عکس)

نقاشی خیابانی بر روی آب ! (4 عکس)

نقاشی خیابانی بر روی آب ! (4 عکس)

نقاشی خیابانی بر روی آب ! (4 عکس)