روشهای زیادی برای مقابله با طاسی تا کنون اختراع شده،که این روش هم از انواع آنها میباشد.در این روش شخصی که مقداری از موهای خود را از دست داده است میتواند بخشی از از سر خود که عاری از مو شده است را با خالکوبی پر نماید. که احتمالا میتواند مقداری دردناک هم باشد.

 

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)

 روشی جالب برای درمان طاسی (7 عکس)