هنرمند با استعداد در زمینه اوریگامی به نام Brian Chan خالق این کاردستی جذاب است.

 

ساخت شخصیت بتمن با هنر اوریگامی (3 عکس)

ساخت شخصیت بتمن با هنر اوریگامی (3 عکس)

ساخت شخصیت بتمن با هنر اوریگامی (3 عکس)