Tawny Willoughby بیست وهفت ساله از آلباما میباشد.وی بدلیل برنزه کردن پوست خود به سرطان پوست مبتلا شده است.همچنین وی عکسهای سلفی از پوست صورت خود ومشکلاتی که در اثر برنزه کردن پوستش  بوجود آمده گرفته ودر  صفحه فیسبوک  خود برای اخطار به مردم قرار داه است.

 

عاقبت برنزه کردن پوست (4 عکس)

عاقبت برنزه کردن پوست (4 عکس)

عاقبت برنزه کردن پوست (4 عکس)

عاقبت برنزه کردن پوست (4 عکس)