یک هنرمند خلاق سوئیسی به نام مارکوس رائتز با استفاده از قوانین پرسپکتیو و خطای چشم مجسمه ای دیدنی خلق کرده است.این مجسمه در واقع یک نوشته است که از یک طرف YES خوانده میشود و از طرف دیگر NO.

 

استفاده شگفت انگیز از خطای چشم در مجسمه سازی (4 عکس)

استفاده شگفت انگیز از خطای چشم در مجسمه سازی (4 عکس)

استفاده شگفت انگیز از خطای چشم در مجسمه سازی (4 عکس)

استفاده شگفت انگیز از خطای چشم در مجسمه سازی (4 عکس)