امروزه استفاده از مونوپاد یا سلفی استیک برای عکس گرفتن از خود بسیار متداول شده است.اما یک طراح ایده ای جالب برای ساخت منو پاد استفاده کرده است. در این طرح میله مونو پاد به گونه ای طراحی شده که شبیه به دست است و گویی کسی که دستش در دستان شما است از شما عکس گرفته است.

 

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)

مونوپاد با طرح عجیب و عکس عجیب تر (8 عکس)