ژاکوب کوتاس یک عکاس اهل کشور چک است. او در حین سفر با خوانواده اش در آفریقا با حمله فیل ها به خودرو اش مواجه شد. هر چند که او و خانواده اش از این حمله جان سالم به در بردند و به بالای درخت فرار کردند ولی خودرو آنها تقریبا نابود شد.

 

نتیجه حمله فیل به یک خودرو (4 عکس)

نتیجه حمله فیل به یک خودرو (4 عکس)

نتیجه حمله فیل به یک خودرو (4 عکس)

نتیجه حمله فیل به یک خودرو (4 عکس)