هنرمند آمریکایی به نام دتریچ ونگر ایده ای جالب برای تبلیغات استفاده کرده. او با استفاده از خالکوبی های مصنوعی روی بدن کودکان اقدام به تبلیغ میکند. این خالکوبی ها و تتو ها بصورت مصنوعی بوده و مانند نقاشی هستند و براحتی پاک می شوند. او با این کار کودکان را به بیلبورد های تبلیغاتی خزنده تبدیل کرده است.

 

خالکوبی روی بدن کودک (4 عکس)

خالکوبی روی بدن کودک (4 عکس)

خالکوبی روی بدن کودک (4 عکس)

خالکوبی روی بدن کودک (4 عکس)