خبرگزاری خلیج فارس: این حادثه در نزدیکی روستای «اشکالی» تنگستان و بین یک دستگاه خودرو سمند و یک دستگاه خودرو وانت پیکان رخ داد. در این حادثه راننده سمند فوت شد، ضمن اینکه دو سرنشین وانت پیکان نیز از ناحیه سر و کمر آسیب دیده و بوسیله اورژانس 115شهر آباد به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

 

نابودی سمند در تصادف با پیکان (4 عکس)

نابودی سمند در تصادف با پیکان (4 عکس)

نابودی سمند در تصادف با پیکان (4 عکس)

نابودی سمند در تصادف با پیکان (4 عکس)

نابودی سمند در تصادف با پیکان (4 عکس)