وقتی اسکیت بورد سوار استرالیایی Oliver Percovich به افغانستان سفر کرد جمعیتی از کودکان کنجکاو دور او و اسکیتش جمع شدند. این کودکان اغلب روز خود را صرف گدایی، کار بر روی خیابان ها، و فروش محصولات برای پول در آوردن خانواده خود می کردند.در آن روز تاریخی در سال 2007 این ورزشکار هنر های خود را به کودکان اطرافش نشان داد و از آن به بعد تلاش کرد زندگی کودکان و جوانان کشور های جنگ زده ای مانند افغانستان را تغییر دهد. اکنون حدود 45 درصد کسانی که در این کشور اسکیت بورد سواری را یاد گرفته اند دختران جوانی هستند که به علت قوانین سختگیرانه نمی توانند سوار دوچرخه شوند. آنها با اسکیت های خود راهی برای رفتن به مدرسه و احساس آزادی و قدرت کردن پیدا کرده اند.

 

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)

دختران اسکیت سوار افغانی (8 عکس)