داریوس نام بزرگترین خرگوش دنیا است. این خرگوش غول پیکر با طول 1.3 متر یکی از بزرگترین جوندگان دنیا است. هر چند که احتمالا لقب بزرگترین ، برای این خرگوش به زودی پایان خواهد یافت و این لقب به پسرش خواهد رسید. پسر این خرگوش بزرگ، تنها با 6 ماه سن طولی برابر 1.15 متر دارد.

 

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)

بزرگترین خرگوش دنیا (6 عکس)