امروزه در خیلی از رستوران ها و کافی شاپ ها از قاشق های یک بار مصرف و پلاستیکی استفاده میشود که بیشتر آنها دور ریخته میشوند. ولی اگر بدانید می توان از آن ها چه کاردستی ها و وسایل زیبا و سرگرم کننده ای ساخت دیگر آنها را دور نمی اندازید.با به هم چسباندن، ذوب کردن و رنگ کردن قاشق های پلاستیکی می تواند بسیار خلاقانه عمل کرد و آثاری زیبا و جالب را ساخت.

 

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)

هنرنمایی با قاشق های پلاستیکی (18 عکس)