این میز پذیرایی شیشه ای که پایه های آن به شکل دومینو های در حال سقوط ساخته شده احساس خاصی به بیننده القا میکند. طراحی آن به گونه ایست که با ایجاد خطای چشم به بیننده این حس را منتقل میکند که هر لحظه میز در حال سقوط است. طراح میز کریستوفر دافی است.

 

میز پذیرایی دومینو (5 عکس)

میز پذیرایی دومینو (5 عکس)

میز پذیرایی دومینو (5 عکس)

میز پذیرایی دومینو (5 عکس)

میز پذیرایی دومینو (5 عکس)