ویترای و یا شیشه گری هنری زیبا ولی سخت و طاقت فرسا است. زیرا باید برای خلق اثر هنری با شیشه سر و کار داشته باشید. ولی به جای کار با شیشه که بسیار سخت و خطرناک است راه های دیگری نیز هست. هنرمندی به نام سیفو مابونا با استفاده از خلاقیت خودش راه جایگزینی برای شیشه گری ویترای یافته است که البته شاید تنها برای کالا های تزئینی بتواند مورد استفاده قرار گیرد. او برای این کار از شکر ذوب شده و مخلوط کردن آن با آبرنگ توانسته شیشه گری و ویترای مشابه با ویترای های شیشه ای ایجاد نماید. در ادامه تعدادی از آثار او را مشاهده میکنید.

 

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)

آموزش ویترای و شیشه کاری رنگی بدون شیشه (9 عکس)