مردی 58 ساله به نام Valery Smagliy مدعی است که بلندترین مژه های جهان را دارد. بلند شدن مژه های او زمانی شروع شد که او پس از خوردن مواد خوراکی خاصی متوجه میشود که این مواد در رشد طول و ضخامت مژه ها بسیار موثر است. پس از آن او به خوردن این خوراکی ها ادامه می دهد و چون میبیند خانم های بسیاری به این مسئله حسادت می کنند تصمیم میگیرد این راز را پیش خود نگه دارد.مژه های او توسط کارشناسان گینس اندازه گیری شده و قرار است نتیجه آن اعلام شود. رکورد فعلی در این ضمینه متعلق به یک آمریکایی به نام Stuart Muller است که بلندترین مژه او به 7 سانتیمتر میرسید.

 

بلند ترین مژه های جهان و راز آن (5 عکس)

بلند ترین مژه های جهان و راز آن (5 عکس)

بلند ترین مژه های جهان و راز آن (5 عکس)

بلند ترین مژه های جهان و راز آن (5 عکس)

بلند ترین مژه های جهان و راز آن (5 عکس)