عکاس حمید سردار افخمی که دکترای خود را در زبان سانسکریت و مطالعات تبت از دانشگاه هاروارد دریافت کرد است پس از یک دهه زندگی در نپال ، تبت و هیمالیا تصمیم می گیرد به دیگر نقاط مغولستان سفر کند. او در این سفر خود به مردم Dukha، آخرین دامداران گوزن عشایری مغولستانسری زده است و عکس هایی زیبا و شگفت انگیز از آنها گرفته است. Dukha قبیله ای باستانی از مردمی از تبار ترک است که زندگیشان وابسته به گوزن هاست.آنها نه تنها از شیر و گوشت این حیوانات را استفاده می کنند بلکه برای حمل و نقل و بارکشی هم به آنها نیازمندند.  این قبیله به سرعت رو به از هم پاشیدن است زیرا در سال 1970 میلادی تخمین زده شد که بیش از 2 هزار راس گوزن در اختیار دارند ولی این عدد در حال حاضر به 600 گوزن رسیده و همچنین تنها 44 خانواده (در حدود 200 تا 400 نفر) دیگر از این قبیله باقی مانده است.

 

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)

دامداران گوزن در مغولستان (9 عکس)