کشتی کروز ملکه الیزابت دوم بریتانیا رسوم را در بین کشتی های مسافر بری کروز شکسته است. این کشتی غولپیکر بزرگترین کشتی کروز دنیا است. این غول دریایی دارای 15 طبقه برای اسکان مسافران است که در آنها 1837 اتاق جای داده است. 13 رستوران و بار ، سه طبقه مرکز خرید و سرگرمی و سالن تئاتر با حدود 1000 صندلی از دیگر ویژگی های این کشتی تفریحی کروز انگلیسی است. هزینه ساخت این کشتی 700 میلیون دلار معادل 2000 میلیارد تومان بوده است.

 

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)

بزرگترین کشتی کروز دنیا (22 عکس)