آناناس جزو میوه هایی است که پوست کندن از آن دشوار است. یک مغز چوبی سفت و پوسته ای خار دار از ویژگی های این میوه خوشمزه است. هر کس به هر روش که میتواند گوشت این میوه را از سایر بخش ها جدا میکند ولی یکی از بهترین روش های پوست کندن و طرز پوست گرفتن آن در عکس های زیر نشان داده شده است. از این پس از خریدن آناناس نترسید.

 

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)

بهترین روش پوست کندن آناناس (11 عکس)