طی مراسمی با حضور مسئولان تولید پیکان وانت متوقف و وانت «آریسان» (پی یو وان) جایگزین آن شد . تولید پـیکان از سال 1346 در شرکت ایران خودرو آغاز شد و در حدود 48 سال تولید آن ادامه یافت. از سال 1346 پیکان با دو مدل دولوکس و کارلوکس به بازار عرضه شد و در این سال وانت پیکان و تاکسی پیکان هم به آن اضافه شد و پیکان اتوماتیک نیز در سال 1349 به تولیدات افزوده شد. در سال 1350 و 1351 شش مدل پیکان تولید می‌شد که عبارت بود از دولوکس، وانت، کار، جوانان، تاکسی و اتوماتیک. درنهایت تولید پیکان سواری درسال 1393 با پایان کار وانت پیکان به اتمام رسید و پروندهٔ پیکان خودروی محبوب هر ایرانی بسته شد. عده‌ی بسیاری از مردم نیز معتقدند با وجود نقص‌هایی که پیکان دارد اگر هنوز هم پیکان تولید می‌شد آن را به پراید ترجیح می‌دادند و در مقایسه با پیکان و پراید خودروی پیکان را خریداری می‌کردند.  قرار است تولید وانت پیکان در عراق با هدف صادراتی ادامه داشته باشد.  

 

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)

آریسان ، نتیجه توقف تولید پیکان پس از 48 سال (12 عکس)