مجله آنلاین "اسمیتسونیان" که در انتشار عکس‌های علمی و دیدنی جهان رقیب نشنال جئوگرافی به شمار می رود، برترین عکس های سال خود را معرفی کرد. این عکس ها از میان هزاران عکس منتشر شده در سال گذشته توسط کاربران این نشریه انتخاب شده است.

موسسه "اسمیتسونیان" در واشنگتن یکی از بزرگترین مجتمع های موزه در جهان به شمار می‌رود که  منبعی غنی از مطالب علمی درباره طبیعت، محیط زیست، مردم شناسی و جغرافیا است. این سایت عکس های نامزدهای جایزه امسال را در معرض بازدیدکندگان قرار داده است که در زیر مشاهده می کنید.

 

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)

فینالیست های مسایقه عکاسی اسمیتسونیان (20 عکس)