پل ایشیما اوهاشی متصل کننده دو شهر ماتسوء و ساکایی میناتو در ژاپن است. این پل سومین پل ثابت بزرگ دنیا  با طول 1.7 کیلومتر است. این پل در واقع یک پل عادی است که اخیرا در رسانه ها بسیار مشهور شده است. علت شهرت این پل تبلیغات شرکت خودرو سازی دایهاتسو است. در این تبلیغ با استفاده از حقه های تصویر برداری و استفhده از لنز های خاص و عکسبرداری از زوایای انتخاب شده زاویه پل به شدت بزرگنمایی شده تا حدی که به نظر میرسد بالا رفتن از آن از بالارفتن ازکوه سخت تر است.

 

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)

شیب ترین پل دنیا (6 عکس)