دیدن آثار هنری و تاریخی میتواند آرامش بخش باشد. چیزی که براحتی فراموش نمیشود حتی روز قبل از مرگ شما. در هفته گذشته آمبولانسی در جلو موزه آمستردام در هلند نگاه داشت و تخت چرخ داری از آن به بیرون آمد. روی آن تخت زنی مریض قرار داشت که برای آخرین بار درخواست دیدن از موزه را داشت. این آمبولانس متعلق به شرکت هلندی به نام  (Stichting Ambulance Wens ) بوده که وظیفه خود را برآورده سازی آرزو های بیماران خود عنوان میکند. این آرزو ها میتواند سفر به کشوری دیگر و یا بازدید از اعضای خانواده و یا هر چیز غیر ممکنی مانند بازدید از موزه روی تخت باشد. آنها از سال 2007 تا کنون 6000 آرزوی بیماران خود را عملی کرده اند.

 

آمبولانس آرزو ها (2 عکس)

آمبولانس آرزو ها (2 عکس)