با توجه به گرفتن این عکس سلفی در کنار گروهی از خرس های قطبی گرسنه و وحشی ، زنده ماندن این دختر خانم کمتر از معجزه نیست.

 

خطرناک ترین سلفی دنیا (4 عکس)

خطرناک ترین سلفی دنیا (4 عکس)

خطرناک ترین سلفی دنیا (4 عکس)

خطرناک ترین سلفی دنیا (4 عکس)