عکس های این آلبوم همگی از کتاب (Microcosmos) نوشته براندل بریل (Brandon Brill) از لندن است. که شامل عکسهایی از حشرات بدن انسان و لوازم خانگی است. جالبترین عکسهایی از کوچکترین چیز هایی است که با چشم عادی قابل دیدن نیستند.

 

 

یک مورچه روی سطح چوب که یک ریز تراشه را به دهان گرفته

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سطح یک حافظه ریز تراشه سیلیکونی قابل برنامه ریزی

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

مژه هایی روئیده بر روی بدن انسان

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سطح یک توت فرنگی

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

باکتری هایی بر روی زبان انسان

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سلول های اسپرم مردانه

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

پرز های چسبنده وسایل خانگی

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

گرد و غبار خانگی که شامل موهای بلند مانند پوست گربه ، پیچ خورده مصنوعی و الیاف پشمی ، دندانه دار فلس حشرات ، دانه گرده ، گیاه و حشرات  است

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

گره های یک جوراب زنانه

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

انتهای زبان یک مرغ مگس خوار

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سر یک پشه

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

شپش سر انسان چسبیده به مو

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

هشت چشم (دو گروه چهارتایی) بر روی سر رطیل مکزیکی قرمز

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

موهای برش و فوم اصلاح بین دو تیغه تیغ صورت تراشی

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

کاغذ سیگار

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سطح پوسیده و زنگ زدن آهنی

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

سر گل کلم

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

اسپور قارچ

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

تخم پروانه در بوته تمشک

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

لوله فالوپ

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

جوانه گل افتاب گردان

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

کریستال فسفات کلسیم

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)

 

پوسته روزن‌داران (شاخه‌ای از جانوران تک‌سلولی)

تصاویر میکرسکوپی شگفت انگیز (24 عکس)