این سلاح بسیار کوچک فقط جنبه تزیینی ندارد و کاملا قابلیت یک تقنگ بزرگ را داراست،کمتر از هزار عدد از این سلاح قبل از جنگ جهانی اول تولید شد و اکنون هر کدام از آنها به مبلق 4 هزار دلار به فروش می رسد و رکورد کوچکترین سلاح دنیا را هم به خود اختصاص داده است.

 

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)

کوچک ترین اسلحه جهان (7 عکس)