سی تی اسکن مجسمه بودای 1000 ساله راز جالبی را در مورد این مجسمه فاش کرد. در عکس های سی تی اسکن مشخص شد درون این مجسمه یک راهب مومیایی شده واقعی قرار گرفته است. عملیات کاوش روی این مجسمه که در قرن 11 میلادی ساخته شده توسط موزه ای در هلند انجام شد نشان داد که جسد راهب قبل از قرار گیری داخل مجسمه از دورن خالی شده و داخلش با کاغذ های نوشته شده چینی پر شده بوده است.

 

فاش شدن راز تاریخی توسط سی تی اسکن (2 عکس)

فاش شدن راز تاریخی توسط سی تی اسکن (2 عکس)