شرکت محصولاتی دیسنی (DCP) تصمیم گرفته است به تعدادی از طراحان کفش سرشناس و معروف سفارش ساخت کفش سیندرلا را بدهد. برای این کار به این طراحان حرفه ای پیشنهاد شده است که کفشی برای سیندرلا ، کاراکتر مشهور کارتونی طراحی کنند که مطابق داستان سیندرلا رویایی باشد. در ادامه این آلبوم تاپ ناپ تعدادی از طرح های داده شده و اجرا شده را مشاهده میکنید.در این رقابت ها طراحانی چون الکساندر بیرمن ، شارلوت المپیا ، سالواتور فراگامو ، جیمی چو ، نیکلاس کرکوود ، پل اندرو ، رنه کوآویلا ، استوارت ویتزمن  حضور داشتند.

 

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)

از طراحی تا ساخت کفش های سیندرلا (17 عکس)