طبق برنامه ای تبلیغاتی که توسط یک سازمان حمایت از حیوانات راه اندازی شده برای پنگوئن ها لباس بافتنی بافته میشود. البته این کار فقط برای جلب توجه است برای جلوگیری از انقراض نوعی پنگوئن در خلیجی در نزدیکی جزیره فیلیپ در استرالیا . عده زیادی از مردم در این کار سهیم شده اند از جمله یک پیرمرد 90 ساله به نام آلفرد که یک بازیکن گلف بوده است.

 

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)

پنگوئن هایی که بافتنی می پوشند (10 عکس)