یک پولدار آمریکایی پس از خیانت به همسرش با چنین صحنه ای مواجه شده است. همسر او به سراغ اتومبیل لوکس آئودی A8 وی که 130 هزار دلار قمیت دارد رفته و چنین بلایی را به سر آن آورده است. خسارت زدن به چینی اتومبیل لوکس و زیبایی تنها از دست خانم های عصبانی ساخته است.

 

نتیجه خیانت به همسر (4 عکس)

نتیجه خیانت به همسر (4 عکس)

نتیجه خیانت به همسر (4 عکس)

نتیجه خیانت به همسر (4 عکس)