اما واتسون ، دنیل رادکلیف و راپرت گرینت در زمان مصاحبه برای انتخاب بازیگران اولین سری از فیلم های هری پاتر بسیار خجالت زده و دوست داشتنی به نظر میرسیدند. دیدن آنها پس از سال ها بسیار چشم نواز است.

 

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)

بازیگران خجالتی اولین سری از فیلم های هری پاتر (7 عکس)