این ماشین فرمول 1 که RB11 نام دارد قرار است در سال 2015 برای ردبول مسابقه دهد. طراحی سیاه و سفید و زیبای این ماشین توسط Adrian Newey شکل گرفته است.

 

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)

ماشین فرمول یک ردبول در سال 2015 (6 عکس)