این روکش دیدنی و هیجان انگیز برای آیفون طراحی شده است. این روکش که شبیه خودرو بت من میباشد دارای چراغ های LED و لوگوی بت من میباشد.

 

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)

روکش بت موبایل برای آیفون (7 عکس)