عکاس اوکراینی از شهر کیف به نام ایرینا دژول این عکس های رویایی و زیبا را خلق کرده است و آن ها را در وب سایت شخصی خود منتشر نموده است. نمونه ای از عکس های دیدنی او را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده می کنید.

 

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)

عکس های رویایی از ایرینا دژول (9 عکس)