در حالی که هنرمند Ray Villafane به خاطر کنده کاره های دیدنی بر روی مواد غذایی معروف است در ساخت مجسمه های شنی هم مهارت فوق العاده ای دارد.او تنها با شن ، ماسه و آب مجسمه هایی میسازد که چشم هر بیننده ای را خیره می کند.برخی از آثار زیبای او را می توانید در این آلبوم مشاهده کنید.

 

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)

مجسمه های فوق العاده زیبا با شن و ماسه (8 عکس)