از سال 2009 هنرمند خیابانی اهل کشور آلمان با نام اختصاری 1010 اشکال دیدنی و خارق العاده ای روی دیوار های شهر های مختلف دنیا میکشد.  طرح های او در نگاه اول همانند سطوحی از کاغذ های رنگی که بصورت نامنظمی برش خورده اند دیده میشود. در ادامه تعدادی از آثار دیدنی این هنرمند آلمانی را مشاهده میکنید.

 

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)

گرافیتی های حجم دار (8 عکس)