این مرد 50 ساله به نام Sayagh Jacques یک بی خانمان است و سر پناهی در شهر پاریس ندارد. از پولی که مردم و دولت به او پرداخت میکنند بهترین استفاده را میبرد. او به جای خرید مواد مخدر و یا ولخرجی آن پول را صرف خرید غذا های مقوی برای بدنسازی میکند. بی خانمان بودن وی باعث نشده که خودش را فراموش کند. او با استفاده از لوازمی که در سطح شهر یافت میشود ورزش میکند. او یک بدنساز است و با استفاده از وسایل شهری توانسته بدون کلاس های آموزشی و پرداخت شهریه بدن خود را همانند ورزشکاران حرفه ای پرورش دهد.

 

بدنسازی بدون شهریه و کلاس آموزشی (10 عکس)

بدنسازی بدون شهریه و کلاس آموزشی (10 عکس)

بدنسازی بدون شهریه و کلاس آموزشی (10 عکس)

بدنسازی بدون شهریه و کلاس آموزشی (10 عکس)