همشهری سرنخ : حسین پرکاس را به یاد دارید؟ همان مرد 44 ساله ای که قدش 58 سانتیمتر است. همان مردی که آنقدر خارق العاده بود که عکسش روی جلد مجله رفت و بعد از آن بود که نشریه های مختلف به سراغش رفتند و با او مصاحبه کردند. حالا چند سالی از آن ماجراها گذشته است. ستاره ای که ثروتمند نشدچند سال پیش از مرودشت به تهران آمد ، آن روزها مردم چندان او را نمی شناختند و عکس هایش با هنرمندان در مجله ها چاپ نشده بود.آن زمان، هنوز مردم او را در تلویزیون ندیده بودند و حتی نمی دانستند مردی در ایران زندگی می کند که قدش فقط 58 سانتیمتر است و می تواند رکورددار گینس باشد. این مرد 58 سانتیمتری نه می تواند راه برود و نه می تواند بدون کمک کسی بنشیند، همیشه باید کسی همراه او باشد تا بتواند با کمک او حرکت کند. . برادر حسین نیز قد کوتاهی دارد که حتی به 80 سانتیمتر نمی رسد ولی قادر به راه رفتن است و کارهای خودش را می تواند خودش انجام بدهد.

 

کوتاه قد ترین مرد ایران (4 عکس)

کوتاه قد ترین مرد ایران (4 عکس)

کوتاه قد ترین مرد ایران (4 عکس)

کوتاه قد ترین مرد ایران (4 عکس)