عکاس آمریکایی به نام Amy Bennett در استودیو خود از نقاشی های رنگ روغن خود عکاسی کرده است. او با قرار دادن چندین خانه مینیاتوری درون نقاشی خود منظره هایی بسیار طبیعی و زیبا به وجود آورده است.

 

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)

عکاسی از نقاشی های رنگ روغن طبیعی (10 عکس)