مانیک راتان هنرمند اهل کشور بنگلادش سری جدیدی از آثار هنری خود را به نمایش گذاشته است. در تصاویر او آدمک های کارتونی اش با اشیاء واقعی درگیر هستند. این هنرمند صفحه ای در شبکه اجتماعی و اشتراک عکس اینستاگرام برای خودش درست کرده است و روزانه یکی از طرح هایش را در این صفحه منتشر میکند.

 

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)

اژدهای کوچک در واقعیت (14 عکس)