هنرمند لهستانی به نام Piotr Sokolowski’s آثار هنری بسیار زیبا و جالبی را با تکنیک اوریگامی خلق کرده است. البته به علت بزرگی و پیچیدگی این آثار او از چند تکه کاغذ استفاده کرده و آنها را بدون هیچ چسبی مانند لگو به هم متصل کرده است.

 

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)

خلق آثاری زیبا و منحصر به فرد با اوریگامی (9 عکس)