همه ماشین های لوکس رولز رویس را به بدنه های مکعبی شکل و لبه های تقریبا قائم آن می شناسند. حال فکر کنید اگر تمام لبه های تیز این ماشین گرد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در یکی از محله های منحصر به فرد لندن به نام Knightsbridge یک رولز رویس کاملا متفاوتدر کنار خیابان پارک است که تمام بدنه آن با مخمل پوشانده شده و لبه های تیز و قائم آن به واسطه این لباس مخملی صاف و گرد شده اند. قیمت این ماشین حدود 5 میلیون دلار تخمین زده شده است.

 

یک رولز رویس مخملی و صاف ! (5 عکس)

یک رولز رویس مخملی و صاف ! (5 عکس)

یک رولز رویس مخملی و صاف ! (5 عکس)

یک رولز رویس مخملی و صاف ! (5 عکس)

یک رولز رویس مخملی و صاف ! (5 عکس)