هنرمند Vyacheslav Pahomov  صندلی بسیار جالبی طراحی کرده است. این صندلی شیک و زیبا شبیه به یک عقرب غول پیکر است.

 

صندلی به شکل عقرب (4 عکس)

صندلی به شکل عقرب (4 عکس)

صندلی به شکل عقرب (4 عکس)

صندلی به شکل عقرب (4 عکس)