این زیر بشقابی طوری طراحی شده که ممکن است در هنگام غذا خوردن سرتان گیج برود. گویی ظرف و کارد و چنگال روی میز شناور هستند. شرکت ژاپنی به نام  APWORKS این طرح خلاقانه را به بازار ارائه داده است.

 

خطای دید هنگام سرو غذا (5 عکس)

خطای دید هنگام سرو غذا (5 عکس)

خطای دید هنگام سرو غذا (5 عکس)

خطای دید هنگام سرو غذا (5 عکس)

خطای دید هنگام سرو غذا (5 عکس)