دوست دارید یک عروسک از خودتان داشته باشید؟ یک اسباب بازی فروشی در مجارستان به نام Mahinarium ، این کار را برای شما انجام می دهد. کافیست یک عکس از خودتان و کسانی که دوست دارید عروسک آنها را داشته باشید به این اسباب بازی فروشی بدهید و لباس عروسک خود را هم مشخص کنید تا طراحان و خیاطان برای شما عروسکی شبیه به عکستان درست کنند.

 

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)

عروسک خودتان را داشته باشید !! (10 عکس)