هنرمندی از لس آنجلس به نام Sarah DeRemer به قوه تخیل و خلاقیت خود عکس هایی از حیوانات ساخته شده از میوه ها و سبزیجات خلق کرده است. این عکس های جالب می تواند برای گیاه خواران شبیه به کابوس باشد!

 

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)

ترکیب حیوانات با میوه ها و سبزیجات ! (12 عکس)