عکاس و دانشجوی فیزیک ایرانی محمدرضا دومیری گنجی از سقف های بسیار زیبای مسجد ها و موزه های ایرانی عکس هایی دیدنی گرفته است. او می گوید:" من تقارن در موزاییک ها و آثار هنری را دوست دارم و برای همین از عکاسی سقف مساجد لذت می برم". عکس های او از مسجد ها ، موزه ها و اماکن تاریخی در سایت های هنری و عکاسی دنیا هم پخش شده و بسیار مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است.

 

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)

سقف های متقارن ایرانی (10 عکس)