جنیفر راف یک مادر آمریکایی است که کارهای خلاقانه ای برای فزرندش انجام میدهد. به گفته او فرزند او کمی خجالتی است و بهمین علت این مادر دختر سه ساله اش را هر هفته به دیسنی لند میبرد تا با دیدن سایر کودکان و بازی های متنوع احساس راحتی داشته باشد. او برای اینکه نظر سایر کودکان را به خود و کودکش جلب کند  هر بار با ظاهری شبیه به شخصیت های والت دستی به این پارک بازی مشهور میرود. او خود را شبیه به شخصیت هایی چون سیندرلا ، ایزابل در دیو و دلبر ، تینکربل ، جین در تارزان و حتی جاسمین در علاءدین و یا شنل قرمزی در می آورد.

 

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)

روش جالب برای درمان کودک خجالتی (12 عکس)