هفته گوتیک Whitbyیکی از مشهور ترین و با پرستیژترین فستیوال های فرهنگ گوتیک در سراسر دنیا است. Whitbyدر یورکشایر شمالی در بریتانیا قرار دارد و سالانه دو بار میزبان این مراسم است. در این هفته طرفداران این مد عجیب و غیر عادی به دور هم جمع میشوند و از دیدن لباس ها و وسایل عجیب هم لذت میبرند. مد گوتیک به سبک لباس پوشیدنی گفته می‌شود که تاریکی، ترسناکی و بعضی اوقات بدن نمایی از ویژگی‌های آن است.مد گوتیک شامل رنگ کردن مو به رنگ سیاه یا سفید، موجدار کردن مو، لب‌های سیاه و لباس‌های سیاه است.تا حد زیادی نگاه به این سبک در افراد و موقعیت جغرافیایی استفاده از آن متفاوت است،

 

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)

هفته مد گوتیک (16 عکس)