عکاس روسی به نام Darya Kondratyeva بر اساس افسانه های قدیمی عکس های پرتره بی نظیری خلق کرده است. او شخصیت اصلی داستان ها و رمان های فانتزی مانند شنل قرمزی ، گرتل ، مریندای شجاع و ... را به تصویر کشیده است.  او برای خلق این آثار بسیار زیبا از حیوانات دست آموز برای همکاری با مدل هایش استفاده کرده است.

 

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)

بازسازی رمان های قدیمی در عکس (11 عکس)