علی دایی و همسرش در یکی از مناطق شمالی تهران، گالری با نام نور افتتاح کردند و رسما وارد دنیای جواهرات و تجارت سنگ های قیمتی شدند.

 

گالری جواهرات همسر علی دایی (4 عکس)

گالری جواهرات همسر علی دایی (4 عکس)

گالری جواهرات همسر علی دایی (4 عکس)

گالری جواهرات همسر علی دایی (4 عکس)